Co je pétanque?

Pétanque (čti petank) je hra, která se do světa, a tedy i k nám, rozšířila z Francie. Snad každý někdy viděl ve filmech z francouzského prostředí skupinku většinou starších pánů, kteří za krásného počasí popíjejí vínko, někdy v pohodě, jindy s naodiv dávanými emocemi postávají nebo popocházejí po plácku a sledují nebo komentují činnost některého z parťáků, který se snaží přesně hodit kovovou kouli. Ano, to je pétanque.
Co je k němu potřeba? Pro začátek překvapivě málo:

  • Hráče – hrají proti sobě dvě družstva s jedním až třemi hráči na každé straně. Při jednotlivcích a dvoučlenných družstvech hraje každý z hráčů třemi, při tříčlenných družstvech dvěmi koulemi. Tolik pravidla. Při přátelské hře ovšem není nutné tuto podmínku bezpodmínečně dodržovat a záleží hlavně na domluvě. Nutné je zajistit, aby obě družstva měla v souhrnu stejně koulí a aby koule v rámci družstva byly spravedlivě rozděleny. A ještě jedna podmínka: na hřišti by nemělo být těch koulí moc
  • Vybavení – pro hru se používají kovové koule s danou velikostí a váhou a menší dřevěná (dnes někdy i plastová) barevná kulička, nazývaná obvykle cochon (čti košon resp. košonek) nebo cíl, případně prasátko. Ostatní je většinou bižuterie. Může se jednat třeba o měřítko pro měření ve sporných případech (na turnajích je obvykle vyžadováno, nejedná se ale o nic speciálního a stačí obyčejný metr), počítadlo, magnety na zvedání koulí atd.
  • Hřiště – není nutné se děsit investic a stavebních úprav, stačí libovolný přiměřeně velký volný prostor (doporučeno minimálně 3 x 12 m) s odpovídajícím povrchem. Teoreticky je možné hrát na jakémkoli povrchu, ideální je ale např. písek nebo štěrk, příliš tvrdý hladký povrch (beton, dlažba, asfalt …) znamená nepřiměřený odraz a dlouhý doběh koule, úplně vhodný není ani pěstovaný anglický trávník – prostě je třeba si to vyzkoušet. Příliš členitý nebo nakloněný terén při hře vede ke skutálení nebo příliš nepředpověditelnému chování koule

A jak se to hraje? Ani v tom není nic moc složitého. Na webu České asociace pétanque klubů jsou k dispozici mezinárodní pravidla, pro rekreační hru je ale nemusíme studovat.
Jak bylo řečeno, hrají dvě družstva. Libovolný hráč losem nebo domluvou vybraného družstva zahájí hru hozením cíle na vzdálenost 6 – 10 m z kruhu odhozu, ze kterého se potom házejí i koule. Kruh odhozu zajišťuje, aby všichni hráči hráli ze stejného místa. Měl by mít průměr do 50 cm a vybírá jej a na terénu vyznačí družstvo, které hru začíná.
Pokud není cíl platný (soupeř má právo polohu cíle zpochybnit ještě před odehráním vlastní koule), hození cíle se opakuje a po případných třech neplatných pokusech nahazuje cíl soupeř. Je-li cíl platný, pokračuje kterýkoli hráč začínajícího družstva (nemusí to být ten, který házel cíl) hodem své koule.
Po hození cíle je zakázáno odstraňování překážek nebo uhlazování terénu, je nicméně povoleno upravit si místo plánovaného dopadu koule odpovídající velikost. Zpravidla se jedná o zahlazení stopy dopadu některé z předchozích koulí.
Při hodu koule musí být obě chodidla hráče uvnitř kruhu a nesmí opustit povrch terénu. Žádná jiná část těla se nesmí terénu dotýkat. Hráč si nesmí pomáhat žádným předmětem ani si dráhu předem vyznačit na zemi značkami apod.
Ve hře se dále pokračuje postupným házením koulí tak, že hází vždy člen družstva, jehož koule jsou dále než nejbližší koule soupeře. Dostat svou kouli blíž je možné jejím přiblížením, zastavením o jinou kouli, odražením koule soupeře nebo přiklepnutím koule vlastního družstva, případně posunutím cíle. Pokud jednomu družstvu dojdou koule, soupeř dohází své a příslušné kolo končí.
Výsledek kola (počet bodů) se určuje počtem koulí vítězného družstva, které jsou k cíli blíž než nejbližší koule soupeře.
Další kolo zahajuje vítězné družstvo z místa, kde skončil v předchozím kole cíl, resp. (pokud na hřišti není dost místa) dále ve směru předchozí hry.
Pokud je během hry cíl vyražen z dohodnutého hřiště, potom:

  • zbýva-li oběma družstvům ke hře alespoň po jedné kouli, kolo se anuluje a začíná stejné družstvo, které kolo zahajovalo
  • nemá-li jedno z družstev žádnou zbývající kouli, vyhrává soupeř s počtem bodů odpovídajícím počtu zbývajících koulí

Hra končí, pokud jedno z družstev dosáhne 13 bodů.

Facebook Comments