Seznam členů

Jan Marhoul

Předseda klubu, pořadatel, trenér

Člen Sportovně-technické komise České federace koulových sportů

Jiří Froněk

Místopředseda klubu

Radim Nagy

Člen Výkonného výboru, pořadatel

Jan Paták

Člen Výkonného výboru, pořadatel

David Vondrouš

Pokladník klubu

Beatrice Hrušková

Předseda Revizní komise

Petr Hytych

Miroslav Pešout

Sekretář ČFKS (Česká federace koulových sportů)

Jarmila Růžičková

 

Jiří Zderadička

Jiří Čermák

Stanislav Fatka ml.

Karel Novotný

 

Zuzana Víchová

Pavel Tyrol

Člen Revizní komise

Vladislav Krabec

Čestný člen klubu

Hynek Vyoral

Dana Šplechtová

Přátelé klubu

Ivan Jelínek

 

Zuzana Jelínková

Květoslav Koňák

Eva Mrkvičková

Pavlína Tyrolová

 

David Průcha

Stanislav Fatka st.

Filip Beneda

 

Martin Fatka

 

Jana Barnatová

Karel Koňák

Jakub Paur

Junior

Opustili nás

Karel "Punťa" Punčochář

17.11.1958 - 19.4.2015

Čestný člen klubu

Ladislav Janda

19.4.1945 - 11.3.2015

Karel Paták

27.12.1931 - 15.4.2014

Čestný člen klubu

František Kudrna

3.11.1947 - 12.10.2013

Čestný člen klubu